RSS

Category Archives: Cổ Điển

Thái Thanh : Tiếng Hát Lên Trời *

1934 – 2020

 

  • Từ em tiếng hát lên trời
    Tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
    Hoàng Trúc Ly
 

Nhãn:

Xuân Ca

 

Beethoven : Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37, – Pianist Alice Sara Ott &Radio France Philharmonic Orchestra

The pianist Alice Sara Ott plays the Piano Concerto No.3 composed by Ludwig van Beethoven, with the Radio France Philharmonic Orchestra conducted by Mikko Franck. Live recording on january 27th 2018 in the auditorium of Radio France (Paris). Read the rest of this entry »

 

Nhãn: ,

Narcisco Ypres : 10 Strings Guitar

 

 

Nhãn:

Los Indios Tabajaras : La Ronde Des Lutins ̣

 

La Ronde Des Lutins ̣ – The Dance Of The Goblins

 

 

Nhãn:

L’Amour Est Bleu

 

Nhãn:

Hồ Trường

 
 

Nhãn: ,

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Cập nhật thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: