RSS

Category Archives: Ngoại quốc

John Williams: Romance of the Guitar

 

Advertisements
 

Nhãn:

Rewind ….

      Gone
           Love is never gone
               As we travel on
                                    Love’s what we’ll remember

 

 

 

Les Feuilles Mortes

This slideshow requires JavaScript.

 

 
%(count) bình luận

Posted by trên 07/10/2017 in Instrument, Ngoại quốc

 

Nhãn: , , ,

A Comme Amour

 

 

 

 

Nhãn:

Romantic Guitar

 

 

In the long dusks of summer ….

 

 

 

Summer

Ah! a thousand flames, a fire,
The light, a shadow!
The sun is following me
.

Paul Eluard

 
%(count) bình luận

Posted by trên 20/06/2017 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 
 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Quartz

Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: