RSS

Category Archives: Ngoại quốc

Hier Encore

 

 

    Hier encore, j’avais vingt ans
            mais j’ai perdu mon temps
                      À faire des folies
                                            Qui me

 

 

 

 

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 05/07/2018 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 

Fausto Papetti : “Pequena Flor”

 

“Pequena Flor”  – Petite Fleur

 
%(count) bình luận

Posted by trên 02/06/2018 in Instrument, Ngoại quốc

 

Nhãn:

The Bee Gees : Swan Song

 

 

 

Don’t ask me why, but time has passed us by
Some one else moved in from far away

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn:

Seasons In The Sun

 

 

But the stars we could reach
Were just starfish on the beach

 
%(count) bình luận

Posted by trên 22/04/2018 in Ngoại quốc

 

The Windmills of Your Mind

 

The Starry Night – Van Gogh

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

 
 

Neil Diamond : I Am … I Said .

But I got an emptiness deep inside
And I’ve tried
But it won’t let me go

 

Nhãn:

L’Amour Est Bleu

 

Nhãn:

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: