RSS

Category Archives: Ngoại quốc

Summer

Ah! a thousand flames, a fire,
The light, a shadow!
The sun is following me
.

Paul Eluard

 
%(count) bình luận

Posted by trên 20/06/2017 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 

Tango Latino

 

Dreams On 180 Strings

The Yangqin, an instrument with around 180 strings and spanning 4 octaves, introduced into China during the Ming Dynasty from the Middle East where it was called Psaltery.

 

Nhãn:

Franz Schubert :The Unfinished

 

Nhãn:

André Rieu : La Valse De l’ Empereur

 

La Valse – Camille Claudel

La jeunesse ne se vit pas… elle se danse.
(Anonyme)

 

Nhãn:

“Nước mắt, nước biển và thuyền nhân Việt “́

This slideshow requires JavaScript.

Bài viết của Trần Mộng Tú :Bấm vào link sau : NƯỚC MẮT, NƯỚC BIỂN VÀ THUYỀN NHÂN VIỆT

́ Tựa bài viết Trần Mộng Tú

 

Nhãn:

Songs that lingered on my lips *

Songs that lingered on my lips
Excite me now and linger on my mind*

* Goodbye – Paul McCartney – Mary Hopkins

 

 
 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Quartz

Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains... Not at my wit's end yet....

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: