RSS

Category Archives: Ngoại quốc

Autumn Rose

 

 

 

 

Nhãn:

Duy Quang – Billy Shane : Giã Từ (Revoir)

 

 

Nhãn:

Try To Remember

Try to remember ..
the kind of September

 

Blue Jazz

 

Cha

 

 

 

 

 

Nhãn: ,

Người Yêu Dấu

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn:

Another Day

 

Nhãn:

For The Good Times

But life goes on
And this old world will keep on turning

 

 

Autumn Leaves

But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

 

EmVẫn Không Đổi Thay


 

Nhãn:

Amour Secret


 

Nhãn:

Rainy Days And Mondays

 

 

I Put A Spell On You


When a lovely flame dies,
smoke gets in your eyes

 

Charles Aznavour

22/05/1924 – 01/10/2018
R.I.P

 

 

Nhãn:

Shirley Bassey : No Regrets

Life still goes on
Yes, even though love has gone
One last kiss
Shrug and sign
No Regrets even though it’s goodbye
 
 

Nhãn:

Memories ….

 

 

  Memories
      May be beautiful and yet
         What’s too painful to remember
                  We simply choose to forget

 

 

 

Nhãn: ,

Hier Encore

 

 

    Hier encore, j’avais vingt ans
            mais j’ai perdu mon temps
                      À faire des folies
                                            Qui me

 

 

 

 

 
1 phản hồi

Posted by trên 05/07/2018 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 

Fausto Papetti : “Pequena Flor”

 

“Pequena Flor”  – Petite Fleur

 
1 phản hồi

Posted by trên 02/06/2018 in Instrument, Ngoại quốc

 

Nhãn:

The Bee Gees : Swan Song

 

 

 

Don’t ask me why, but time has passed us by
Some one else moved in from far away

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn:

Seasons In The Sun

 

 

But the stars we could reach
Were just starfish on the beach

 
1 phản hồi

Posted by trên 22/04/2018 in Ngoại quốc

 

The Windmills of Your Mind

 

The Starry Night – Van Gogh

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

 
1 phản hồi

Posted by trên 15/04/2018 in Instrument, Ngoại quốc, Nhạc phim

 

Neil Diamond : I Am … I Said .

But I got an emptiness deep inside
And I’ve tried
But it won’t let me go

 

Nhãn:

L’Amour Est Bleu

 

Nhãn:

Giovanni Marradi – Romantico

 

Nhãn:

John Williams: Romance of the Guitar

 

 

Nhãn:

 
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: