RSS

Category Archives: Nhạc phim

The Windmills of Your Mind

 

The Starry Night – Van Gogh

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

 
1 bình luận

Posted by trên 15/04/2018 in Instrument, Ngoại quốc, Nhạc phim

 

Dreams On 180 Strings

The Yangqin, an instrument with around 180 strings and spanning 4 octaves, introduced into China during the Ming Dynasty from the Middle East where it was called Psaltery.

 

Nhãn:

The Lonely Shepperd

lonely_shepherd_by_jesterry-

 
 

Nhãn:

Nhạc phim …

movies

 

Summer Of ’42

Summer Of ’42
Zamfir

 

Nhãn:

The Moon Represents My Heart 月亮代表我的心

The Moon Represents My Heart

月亮代表我的心
Terese Teng – Đăng Lệ Quân

 
4 bình luận

Posted by trên 27/02/2011 in Nhạc phim, Tình Yêu

 

Nhãn: , ,

Hà Nhật Quân Tái Lai 何 日 君 再 來

Hà Nhật Quân Tái Lai
何 日 君 再 來
(Bao giờ anh trở lại)
Terese Teng – Đặng Lệ Quân

 

Nhãn: ,

Đàn trong đêm vắng

Ðàn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xôi

Đàn trong đêm vắng
Nhạc ngoại quốc – Lời Văn Phụng

 

Nhãn: , ,

Hello ….

Welcome to Nhạc Nhẽo

Play the guitar, play it again

Johnny Guitar
Peggy Lee

 

Nhãn:

 
Hương Kiều Loan -CÕI RIÊNG

Cõi riêng Hương KiềuLoan về Nhiếp Ảnh và Bài Viết

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d người thích bài này: