RSS

Tag Archives: Beethoven

Beethoven 9 – Chicago Symphony Orchestra and Chorus – Riccardo Muti

 

Nhãn:

Beethoven : Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37, – Pianist Alice Sara Ott &Radio France Philharmonic Orchestra

The pianist Alice Sara Ott plays the Piano Concerto No.3 composed by Ludwig van Beethoven, with the Radio France Philharmonic Orchestra conducted by Mikko Franck. Live recording on january 27th 2018 in the auditorium of Radio France (Paris). Read the rest of this entry »

 

Nhãn: ,

Beethoven : “Moonlight” Sonata Op.27

supermoon-nov13-16

Arthur Rubinstein – Beethoven “Moonlight” Sonata, Op. 27

I. Adagio sostenuto
II. Allegretto
III. Presto agitato

 

Nhãn: ,

Beethoven : The Odd-numbered Symphonies

________________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Symphony No. 6 – Pastoral

Landscape Composition: Pastoral null by Cornelius Varley 1781-1873
______________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Concertos

Beethoven-triple

__________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Ouvertures

magicaluniver

 

Nhãn:

Beethoven – Meditation

meditation00
__________________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

 
Hương Kiều Loan -CÕI RIÊNG

Cõi riêng Hương KiềuLoan về Nhiếp Ảnh và Bài Viết

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d người thích bài này: