RSS

Tag Archives: Beethoven

Beethoven : “Moonlight” Sonata Op.27

supermoon-nov13-16

Arthur Rubinstein – Beethoven “Moonlight” Sonata, Op. 27

I. Adagio sostenuto
II. Allegretto
III. Presto agitato

Advertisements
 

Nhãn: ,

Beethoven : The Odd-numbered Symphonies

________________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Symphony No. 6 – Pastoral

Landscape Composition: Pastoral null by Cornelius Varley 1781-1873
______________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Concertos

Beethoven-triple

__________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

Beethoven : Ouvertures

magicaluniver

 

Nhãn:

Beethoven – Meditation

meditation00
__________________________________________________________________________________________________________________
Read the rest of this entry »

 

Nhãn:

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: