RSS

Tag Archives: Đ̣ăng Lệ Quân

Fragrance of the Night – Dạ lai hương (夜来香)

Fragrance of the Night
Dạ lai hương (夜来香)
Terese Teng – Đặng Lệ Quân

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 04/03/2011 in Ngoại quốc, Tình Yêu

 

Nhãn: ,

The Moon Represents My Heart 月亮代表我的心

The Moon Represents My Heart

月亮代表我的心
Terese Teng – Đăng Lệ Quân

 
4 phản hồi

Posted by trên 27/02/2011 in Nhạc phim, Tình Yêu

 

Nhãn: , ,

Hà Nhật Quân Tái Lai 何 日 君 再 來

Hà Nhật Quân Tái Lai
何 日 君 再 來
(Bao giờ anh trở lại)
Terese Teng – Đặng Lệ Quân

 

Nhãn: ,

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: