RSS

Tag Archives: Ernesto Cortaza

Autumn Rose

 

 

 

 

Nhãn:

Memories ….

 

 

  Memories
      May be beautiful and yet
         What’s too painful to remember
                  We simply choose to forget

 

 

 

Nhãn: ,

Les Feuilles Mortes

This slideshow requires JavaScript.

 

 
1 phản hồi

Posted by trên 07/10/2017 in Instrument, Ngoại quốc

 

Nhãn: , , ,

Nhạc Tình muôn thuở ~ 03

Nụ Hồng Héo Hon – Autumn Rose
Cô liêu – Solitario Lonesome
Tĩnh lặng – Solitude
Phãn hồi – Reflexions
Chất Ngất – Morir De Amor
Ngàn Thu – L’Adieu

 

Nhãn: ,

Nhạc Tình muôn thuở ~ 02

Ngày đó – The Way We Were
Diệu Vợi – On Top Of The World
Tuyệt vời – You Are My Everything
Theo Gió – Leaves in The Wind
Vào Mơ – River Of Dreams

 

Nhãn: ,

Nhạc Tình muôn thuở ~ 01

Yêu dấu – Honey
Hè muộn – Love Story – Summer of 42 – Speak Softly Love
Sớm Đông – Lara’s Theme ~ Dr Zhivago
Yêu – My First Love
Nước mắt – Tears
Tĩnh mịch – Silence

 
1 phản hồi

Posted by trên 17/12/2011 in Instrument, Ngoại quốc, Tình Yêu

 

Nhãn: ,

 
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: