RSS

Tag Archives: Francoise Hardy

Dạ Khúc cho ….

dakhucchotinhnhan

Tình Nhân

❤Happy Valentine’s night, Love

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ma Jeuness Fout Le Camp

_MG_7991

Ma Jeuness Fout Le Camp
My youth is slipping away

 
1 phản hồi

Posted by trên 22/01/2017 in Nhạc Nhẽo

 

Nhãn:

Voilà

tu le vois, c’est encore toi que je t’aime

Voilà
Francoise Hardy

 

Nhãn:

Mon Amie La Rose

Ou bien si peu de chose
C’est mon amie la rose
Qui l’a dit hier matin.

Mon Amie La Rose
Francoise Hardy

 
2 phản hồi

Posted by trên 27/02/2011 in Ngoại quốc

 

Nhãn: ,

 
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: