RSS

Tag Archives: Francoise Hardy

Dạ Khúc cho ….

dakhucchotinhnhan

Tình Nhân

❤Happy Valentine’s night, Love

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ma Jeuness Fout Le Camp

_MG_7991

Ma Jeuness Fout Le Camp
My youth is slipping away

 
%(count) bình luận

Posted by trên 22/01/2017 in Nhạc Nhẽo

 

Nhãn:

Voilà

tu le vois, c’est encore toi que je t’aime

Voilà
Francoise Hardy

 

 

Nhãn:

Mon Amie La Rose

Ou bien si peu de chose
C’est mon amie la rose
Qui l’a dit hier matin.

Mon Amie La Rose
Francoise Hardy

 
2 phản hồi

Posted by trên 27/02/2011 in Ngoại quốc

 

Nhãn: ,

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Cập nhật thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: