RSS

Tag Archives: Perry Como

Memories ….

 

 

  Memories
      May be beautiful and yet
         What’s too painful to remember
                  We simply choose to forget

 

 

 

Nhãn: ,

Dạ Khúc cho ….

dakhucchotinhnhan

Tình Nhân

❤Happy Valentine’s night, Love

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Way We Were

If we had the chance to do it all again
Tell me, would we or could we

Perry Como

 
1 phản hồi

Posted by trên 20/02/2012 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 

Nhãn:

The Way We Were

Memories
May be beautiful and yet
What’s too painful to remember

The Way We Were
Perry Como Barbra Streisand

 
1 phản hồi

Posted by trên 26/02/2011 in Ngoại quốc

 

Nhãn: ,

 
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association

Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thời sự Văn học Nghệ thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: