RSS

Tag Archives: Whitney Houston

Dạ Khúc cho ….

dakhucchotinhnhan

Tình Nhân

❤Happy Valentine’s night, Love

 

Advertisements
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I will always love you

Whitney Houston
R.I.P
Aug 9 1963 – Feb 11 2012

 
3 phản hồi

Posted by trên 13/02/2012 in Ngoại quốc, Nhạc Nhẽo

 

Nhãn:

I Will Always Love You

But above all this
I wish you love

 

 
2 phản hồi

Posted by trên 01/03/2011 in Ngoại quốc, Tình Yêu

 

Nhãn:

 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Sáng Tạo

Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: