RSS

Category Archives: Instrument

The Windmills of Your Mind

 

The Starry Night – Van Gogh

Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

Advertisements
 
 

Giovanni Marradi – Romantico

 

Nhãn:

John Williams: Romance of the Guitar

 

 

Nhãn:

Les Feuilles Mortes

This slideshow requires JavaScript.

 

 
%(count) bình luận

Posted by trên 07/10/2017 in Instrument, Ngoại quốc

 

Nhãn: , , ,

A Comme Amour

 

 

 

 

Nhãn:

Romantic Guitar

 

 

Tango Latino

 
 
Kỷ Yếu 12B1 CVA

12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972

Hoàng Hải Thuỷ

Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông

Quartz

Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.

Sáng Tạo

Thư viện Thời Sự Văn Học Nghệ Thuật

Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung

OVV

... Lắm Truyện ...

The Wit Continuum

Writer Mj Rains

~~~~ Thơ Thẩn ~~~~

.....Chỗ Vơ Vẩn

Nhạc Nhẽo

Âm thanh.... trong ... Tịch mịch !!!

Đàm Trung Phán

Những bài viết .....

%d bloggers like this: